Ford frykter IT-biler

Økende bruk av IT-utstyr i bilen kan redusere bilsikkerheten, frykter Ford. Bilgiganten undersøker problemet nærmere i et spesialbygd laboratorium.