• ALLSIDIG: Sveinung Hole går nå fra å være daglig leder i såkornfondet Sarsia Seed til å bli daglig leder i Bergen Forskningsstiftelse, (med Mohn-familiens penger). Tidligere har Hole vært klinikksjef ved Kirurgisk Service Klinikk på Haukeland med over 600 ansatte. Han har jobbet i Danmark, Irland og USA, og har selv vært helsegründer. Hole sitter i styret til Helse Bergen og i et ti-talls andre styrer. FOTO: Jan M. Lillebø

Jobben er å plukke vinnere

Sveinung Hole har puttet 220 millioner i 22 ulike små forskningsselskaper. Håpet er én eller to kommersielle knallsuksesser. Nå er han optimist.