Litt mindre trykk på boliglån i norske banker

Flere banker ser en svak nedgang i etterspørsel etter boliglån i årets første kvartal, viser ny undersøkelse fra Norges Bank.

UTLÅNER: 2021 startet dårlig, men på boligfronten har det vært mer aktivitet. Samtidig er det noe lavere etterspørsel i bankene etter lån til boligkjøp.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norske banker har siden coronapandemiens inntog opplevd en stadig større etterspørsel etter boliglån. Men nå løyer det litt, viser Norges Banks utlånsundersøkelse.

– Etterspørselen etter boliglån falt svakt i første kvartal 2021, skriver sentralbanken i den nyeste rapporten torsdag.

Hvert kvartal spør Norges Bank de ti største bankene i landet om endringer i både etterspørsel og tilbud av kreditt for husholdninger og bedrifter.

For de tre første månedene av året er det særlig trykket på «førstehjemslån» som går ned sammenlignet med fjorårets siste kvartal.

Likevel venter bankene en økning igjen i kvartalet vi er i nå, som går fra april til juni.

Ser ingen nedbetalingsboom

Siden utbruddet av coronapandemien er det få tegn til at bankenes eksisterende boliglånskunder har nedbetalt mer på boliglån enn de gjorde det foregående året, skriver Norges Bank.

– Utlånsmarginen på lån med pant i bolig falt litt i første kvartal, fortsetter sentralbanken.

Dermed fortsetter tendensen med at bankene tjener mindre på boliglånene de gir til kundene sine.

Les også

Bankene melder om uendret boliglånsetterspørsel, lavere marginer

Trosset innstramming

Forrige utlånsundersøkelse gjaldt for fjerde kvartal i 2020.

Da trosset kundene forventningene, og fortsatte å ta opp boliglån selv om bankene fikk en mindre fleksibilitetskvote enn kvartalet i forveien.

Fra oktober til desember i fjor ble det samtidig mindre lønnsomt for bankene som ga disse lånene. Delvis på grunn av økte finansieringskostnader, sterkere konkurranse og uendrede utlånsrenter.

På tampen av fjoråret oppga et flertall av bankene at andelen personkunder som ba om avdragsfrihet falt sammenlignet med den første smittebølgen.

Likevel meldte de fleste bankene at andelen som slet med å betjene gjelden sin var omtrent uendret fra pandemien inntraff.

Prisveksten for brukte boliger fortsetter

– Boligmarkedet sterkere enn ventet

Tirsdag uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen seg om den vedvarende nullrenten, som nærmer seg ett år.

– Vi var klar over, og vi er klar over, at vedvarende lav rente virker skarpt på å stimulere etterspørselen etter lån, og gjennom ulike mekanismer stimulerer boligprisveksten.

– Det var litt av hensikten i starten, og så har boligprisveksten vært klart sterkere enn det vi har lagt til grunn, sier Olsen.

De siste tallene fra Eiendom Norge viste en vekst på 1,2 prosent i mars. Også dette var noe sterkere enn sentralbankens prognoser, sier Olsen.

Men den første rentehevingen er varslet å komme i årets andre halvdel, og Norges Bank venter at boligprisveksten vil dempes fremover.

I 2022 ventes boligprisveksten å lande på 3,0 prosent.

Les også

Bankene venter største fall i boliglånsetterspørsel siden finanskrisen

Øystein Olsen: – Det går mot lysere tider

Følg E24 på sosiale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Publisert: