Salmar med laksevisjoner til havs for opptil 15 milliarder

Salmar er i første omgang villig til å investere 2,3 milliarder for å bli laksepioner langt ute i Norskehavet. Lykkes de med det, skisseres det visjoner for fremtidig utbygging som vil koste opptil 15 milliarder kroner.

LAKS TIL HAVS: Salmar har store planer for oppdrett langt ute i havet. Illustrasjonsfoto.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Forrige uke søkte Salmar, et av Norges største oppdrettsselskap, om klarering av et felt i Norskehavet for å drive lakseoppdrett. Det er den aller første søknaden om oppdrettslokalitet til havs, og mye er fortsatt er uavklart.

Selve søknaden gjelder i første omgang oppdrett av 19.000 tonn laks i en såkalt Smart Fish Farm (SFF) – et konsept som selskapet har utprøvd og testet via tildeling av utviklingstillatelser fra staten.

Byggingen er estimert å koste 2,3 milliarder kroner fordelt over de neste fire årene, og kan gi 700 årsverk under byggeprosessen, opplyses det.

Salmar venter å ta en beslutning om bygging og investering i tredje kvartal i år, betinget av at det innen den tid foreligger et endelig vedtak om klareringen.

Hvis dette går i orden håper selskapet å være klar til å sette ut fisken i anlegget sommeren 2024.

LAKSEOPPDRETT TIL HAVS: Gustav Witzøes lakseselskap Salmar har søkt om tillatelse til å starte lakseoppdrett i Norskehavet. Det kan betyr hundrevis av nye arbeidsplasser, men krever investeringer på flere milliarder.

Fiskeriministeren: Ønsket løsning

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen tror Salmar vil få tilsagn på sin søknad, som nå er til behandling hos Fiskeridirektoratet.

– Selskapet er i en god prosess med Fiskeridirektoratet, men det er noen utfordringer som må løses. Blant annet skal det tas hensyn til annen virksomhet i området, og da spesielt fiskeri, sier Ingebrigtsen til E24.

Han viser også til at den aktuelle lokaliteten egentlig er regulert for oljevirksomhet.

– Men det er ingen slik aktivitet der i dag, så dette tror jeg finner sin løsning, sier han.

– Salmar har i sin søknad avslørt investeringsplaner på flere titalls milliarder kroner for oppdrett til havs, og venter nå bare på en avklaring fra norske myndigheter. Når kan de vente det?

–Jeg forstår det slik at det er ventet en avklaring om denne lokaliteten før sommeren, som vil gi selskapet mulighet til å ta en investeringsbeslutning for det første anlegget. Når det gjelder det overordnede rammeverket for oppdrett til havs er det viktig med en god og grundig vurderingsprosess, men dette er helt klart en ønsket utvikling fra politisk hold.

Veksten i lakseoppdrett har de siste årene blitt begrenset blant annet av problemer med lus og sykdom. Håpet er at ny teknologi kan løse både biologiske og miljømessige utfordringer, for eksempel ved å flytte langt til havs, opp på land eller inn i lukkede anlegg.

Satsingen på oppdrett til havs kan også bli en viktig del av Norges omstilling fra oljevirksomheten.

Skisse av Salmars Smart Fish Farm, som selskapet ønsker å sette ut i Norskehavet.
Les også: Varsler ny havbruksstrategi: Vil ha mer lukket oppdrett i Norge

Investeringer på 12–15 milliarder kroner for full utbygging

På lang sikt ser Salmar for seg at området de har søkt om kan bli fullt utbygget, med et totalt årlig slaktevolum på omtrent 150.000 tonn sløyd vekt.

Samlet sett er det beregnet at en slik utbygging av området krever direkte investeringer på 12–15 milliarder kroner.

I disse kostnadene er det ikke tatt med eventuelle kostnader for selve tillatelsen til å drive i området. Et sentralt spørsmål for myndighetene er derfor om det skal kreves betaling for havkonsesjoner.

– Det kan være grunnlag for å kreve en avgift for havoppdrett, men vi er åpne for flere mulige varianter. Først og fremst ønsker myndighetene å stimulere noe som anses som en ønsket utvikling, sier fiskeriministeren.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Bildet er fra en tidligere anledning.
Les også: (+) Her skal de bygge et av Norges største oppdrettsanlegg på land. Prislapp: Over fem milliarder.

Potensielt konfliktområde

Søknaden er den første i sitt slag. Fiskeridirektoratet har nå lagt den ut til offentlig ettersyn i fire uker i tråd med vanlig praksis, slik at alle berørte parter kan uttale seg.

– Det er potensial for interessekonflikter i havområdene, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Karianne Edtem Thorbjørnsen til E24.

– Det har vi sett for eksempel i saker som gjelder utbygging av havvind. Blant annet er det sterke interesser knyttet til petroleumsvirksomhet i Norskehavet.

Det er også viktig å få innspill fra miljø- og fiskeriinteressene når det gjelder etableringen, derfor er søknaden blant annet sendt til Norges Fiskarlag for høringsuttalelse.

– Mange tror det er et enormt ubrukt areal der ute, men når man ser nærmere på det, så foregår veldig mye aktivitet der ute, sier hun.

Selv om direktoratet nå behandler denne søknaden, er hun klar på at det også et politisk spørsmål om vi skal sette av et større areal for akvakultur der ute på havet.

Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Karianne Edtem Thorbjørnsen.
Les også: (+) Tre eksperter: Sjømataksjene du bør sikre deg nåAksjekursen

Usikker på behandlingstid

Thorbjørnsen er usikker på hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden, fordi det blant annet beror på hvilke innsigelser og merknader som kommer, både fra andre myndigheter og interesseorganisasjonene. Direktoratet skal koordinere denne prosessen, som skjer i flere ulike instanser.

Hun påpeker imidlertid at de har hatt gode veiledningsmøter med Salmar underveis i prosessen, som også har gjort grundige undersøkelser og utredninger som er inkludert i søknaden.

– Fiskeridirektoratet har holdt på med saker om utviklingstillatelser i en god del år nå, og det er spennende å se at anleggene nå materialiserer seg i den virkelige verden, og det er ekstra interessant at vi nå også skal behandle den første søknaden om klarering av lokalitet til havs, sier Thorbjørnsen videre.

Salmar-ledelsen vil foreløpig ikke kommentere selskapets investeringsplaner til E24, men refererer til presentasjonen av resultatet for fjerde kvartal 25. februar, da det vil komme mer informasjon.

Her finner du søknaden: Kunngjøring: Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i NorskehavetKronikk: Havbruk til havs – gyllen mulighet, men vi mangler regelverk

Følg E24 på sosiale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Publisert: