Finansdepartementet foreslår forskriftsendringer i kontantstøtteordningen

For å sikre større åpenhet om hvem kontantstøttepengene har gått til, sender Finansdepartementet ut forskriftsendring i loven om tilskudd til bedrifter på høring.

Finansminister Jan Tore Sanner under Høyres digitale landsmøte i år.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Åpenhet forebygger misbruk og øker tilliten til ordningen. For å sikre at også konsernopplysninger blir tilgjengelige for offentligheten foreslår vi nå en forskriftsendring. De samme konsernopplysningene vil da være tilgjengelig både for løsningen Skatteetaten forvaltet og den Brønnøysundregistrene forvalter nå, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet sender nå ut et høringsnotat for å øke åpenheten rundt kontantstøtteordningen.

Notatet sendes ut etter at E24 søkte innsyn i opplysninger om konsern hos Skatteetaten, men fikk avslag.

Departementet foreslår at følgende informasjon om konsern blir offentlige:

  • Om bedriften inngår i et konsern
  • Om bedriften har søkt enkeltvis eller samlet som om konsernet var ett foretak
  • Hvem som er ansvarlig for å gi opplysninger om konsernets eierstruktur og innsendte opplysninger for konsernet
  • Antall tildelte tilskudd for konsernet
  • Samlet tildelt tilskudd for konsernet

Høringsperioden vil være på seks uker.

Les også

Halvparten som fikk krisestøtte, gjorde det bedre i 2020 enn i 2019: – Har ingen positiv effekt for samfunnet

Ifølge høringsnotatet legges det opp til at konserninformasjonen vil gis ut på forespørsel, og ikke publiseres i den eksisterende innsynsordningen.

Årsaken til at dette ikke tidligere har vært offentliggjort, er at Skatteetaten har brukt skatteforvaltningsloven som praktiserer en strengere form for taushetsplikt enn forvaltningsloven.

I proposisjon om «Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak
med stort omsetningsfall» fra april i fjor står det at finansdepartementet foreslo at skatteforvaltningsloven skulle gjelde for tilskuddsordningen «så langt den passer». Dette var så etaten kunne forholde seg til regelverket den kjente godt.

Les også

Voice Norge har frivillig tilbakebetalt 20,9 millioner støttekroner

«Uheldig»

Kontantstøtteordningen som Finansdepartementet innførte, varte ut august i fjor og ble forvaltet av Skatteetaten. Dagens kontantstøtteordning ligger under Nærings- og fiskeridepartementet og forvaltes av Brønnøysundregistrene.

Den nåværende innsynsordningen deler flere opplysninger om søknadene enn det Skatteetatens innsynsordning gjorde.

«At konsernopplysningenene kan offentliggjøres for konsern som søker tilskudd i ordningen som forvaltes av Brønnøysundregistrene, men samtidig er underlagt taushetsplikt for konsern som har søkt om tilskudd i ordningen som ble forvaltet av Skatteetaten, er etter departementets syn uheldig», står det i høringsnotatet.

Les også

Endte med overskudd etter milliontilskudd: – Fremdeles i en unntakstilstand

Kunne tilbakebetalt støtte

E24 har gjennom en rekke saker i juni skrevet om hvordan det har gått med bedrifter som har levert årsregnskap for 2020 og som fikk kontantstøtte.

Tallene er ikke komplette da det fortsatt er mange årsregnskap som ikke er publisert ut.

Publisert: