Røkkes Aker Carbon Capture går i minus

CO2-fangstselskapet Aker Carbon Capture er fortsatt under oppbygging og fikk et resultat på minus 23,5 millioner kroner i første kvartal, men ser lyst på mulighetene etter oppgang i CO2-prisene i Europa.

Fra noteringen av Aker Carbon Capture i august.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Samtidig melder Aker Carbon Capture at de sammen med Aker Clean Hydrogen og Aukra kommune vurderer å starte hydrogenproduksjon.

Dette vil være blått hydrogen basert på gass fra prosessanlegget på Nyhamna, som tar mot gass fra feltene Ormen Lange og Aasta Hansteen.

Blått hydrogen er produsert fra naturgass, men kombinert med CO2-fangst og -lagring slik at utslippene blir redusert med rundt 90 til 95 prosent.

Aker Carbon Capture vil sammen med Sintef forske på nye løsninger for CO2-fangst som er tilpasset produksjon av blått hydrogen.

Aker Offshore Wind tjener fortsatt ikke penger

Fortsatt i minus

Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 23,5 millioner kroner i første kvartal. For hele fjoråret ble resultatet på 44,5 millioner kroner.

Selskapet satt på 484 millioner i kontanter ved slutten av kvartalet.

Aker Solutions skilte ut og børsnoterte Aker Carbon Capture i fjor, og Kjell Inge Røkkes Aker-sfære har gjort det samme med selskapene Aker Offshore Wind, Aker Clean Hydrogen og Aker Horizons.

Aker Carbon Capture fikk en inntekt på 63,5 millioner kroner i første kvartal. Til sammenligning var omsetningen i hele fjor på 15,8 millioner.

Også havvindselskapet Aker Offshore Wind leverte resultat tirsdag. Dette selskapet er også fortsatt under oppbygging og jobber med å utvikle prosjekter, og tjener så langt ikke penger.

Regjeringen var inntil nylig medeier av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. I slutten av april solgte den aksjene sine i de to selskapene for til sammen 778 millioner kroner.

Aker Horizons øker lånefasilitet til fire milliarder kroner

Økte CO2-priser

I kvartalet startet også selskapet opp med det prestisjetunge CO2-fangstprosjektet på Heidelberg Norcems sementfabrikk i Brevik, som er en del av det statsstøttede Langskip-prosjektet.

Kontraktsverdien her er på rundt 1,7 milliarder kroner, ifølge Aker Carbon Capture.

– Fundamentale drivkrefter som støtter opp om utviklingen av et kommersielt marked for fangst, bruk og lagring av CO2 fortsatte å utvikle seg på en god måte i starten av året, sier konsernsjef Valborg Lundegaard i Aker Carbon Capture.

– Stigende CO2-kvotepriser, regjeringer som øker klimamålene og selskaper som lanserer ambisjoner om å kutte utslipp karakteriserte de første tre månedene av 2021, sier hun.

CO2-prisen i EUs kvotehandelssystem passerte nylig 400 kroner tonnet for første gang, fra rundt 250 kroner tonnet ved inngangen til fjoråret. Det betyr at selskaper med store utslipp får en betydelig ekstraregning.

Aker Carbon Capture har et mål om å sikre seg kontrakter som vil føre til CO2-fangst på 10 millioner tonn i året innen utgangen av 2025.

Prisen på CO2-utslipp i Europa har økt kraftig det siste året.

Mange intensjonsavtaler

Selskapet har også inngått intensjonsavtaler med aktører som den danske havvindutvikleren Ørsted og programvarekjempen Microsoft om løsninger for CO2-lagring knyttet til kraftvarmeverk drevet på biomasse i Danmark.

Aker Carbon Capture har også en intensjonsavtale med Lyse og Forus Energigjenvinning om å utforske et mulig fullskala fangst- og lagringsprosjekt for CO2 i regionen Stavanger/Sandnes.

Selskapet har også gjort avtale om en mulighetsstudie med Elkem om mulig CO2-fangst på norske smelteverk.

I første kvartal meldte Aker Carbon Capture også om en intensjonsavtale med Siemens Energy om å levere samlede løsninger for CO2-lagring som kan kombineres med gassturbiner og gasskraftverk.

Selskapet har også skrevet under avtale med Hitachi Zosen Inova (HZI) knyttet til CO2-fangstløsninger i avfallsforbrenningsindustrien i Europa.

Aker Carbon Capture er også prekvalifisert som mulig leverandør av CO2-fangstteknologi til BPs planlagte gasskraftverk med CO2-rensing som del av det britiske prosjektet Net Zero Teesside.

Aker Carbon Capture er også prekvalifisert som mulig leverandør til SSE og Equinor som planlegger et gasskraftverk med CO2-rensing i den britiske Humber-regionen.

Publisert: