Flyselskapene får ikke egen kompensasjonsordning: Hvert selskap kan få maksimalt 100 mill.

Stortinget ba regjeringen lage en egen kompensasjonsordning for luftfarten. Det vil ikke regjeringen som i stedet tilbyr et par andre plastre på såret. Samtidig fylles det på med en milliard i Avinor-kassen.

Illustrasjonsbilde fra Oslo Lufthavn under pandemien.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Luftfarten har vært en av de hardest rammede bransjene under pandemien.

Reiserestriksjoner og kraftige fall i passasjertrafikken har strupt inntektene til flyselskaper verden over, samtidig som utgiftene har fortsatt å løpe i stor grad. Dette har ført til at kassene til flyselskapene har blitt tømt i hurtig tempo.

I Norge har Widerøe måttet få kriselån fra Sparebanken 1 Nord-Norge, SAS har fått 12 milliarder i frisk kapital fra sine største eiere (inkludert den svenske og danske staten) og Norwegian er satt under konkursbeskyttelse i sin andre restrukturering.

I midten av januar vedtok Stortinget en anmodning der man ba regjeringen om å «opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper».

Ordningen skulle gjelde flyselskap som har hatt norsk driftstillatelse over tid, pengene skulle ikke gå til kreditorer og eiere, og man skulle sikre norske lønns- og arbeidsvilkår.

Svaret var ventet i revidert budsjett og det kom: Regjeringen vil ikke ha en egen kompensasjonsordning for flyselskapene, men tilbyr til gjengjeld tilgang til den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

– Siden pandemien rammet Norge i mars 2020 har staten stilt opp for norsk luftfart med en rekke ordninger. Regjeringen foreslår nå inntil en milliard ekstra til Avinor, som sammen med en kombinasjon av flere tiltak vil bidra til å sikre et godt flytilbud også etter pandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide, i en uttalelse.

Les også

Det viktigste fra revidert budsjett

Tilbys støtte til slutten av august og oktober

For flyselskapene og bransjen betyr regjeringens forslag at kompensasjonen blir langt lavere enn det man hadde sett for seg i en egen ordning:

  • I den generelle kompensasjonsordningen er støtten til hvert enkelt selskap begrenset til 10 millioner euro (100 millioner kroner) totalt, samt at det er et tak per måned. Flyselskapene kan søke med effekt fra mai til oktober i år.
  • Regjeringen vil la flyselskapene søke lønnsstøtte for ansatte som tas tilbake fra permittering fra mars, men ordningen er foreslått avsluttet i slutten av august.
  • I lønnsstøtte gis det inntil 25.000 kroner per ansatt for inntil 250 personer. Ordningen har et tak på 9,4 millioner per selskap fra mars til april, og 12,5 millioner fra mai til juni.
  • Totalt kan hvert flyselskap altså motta maksimalt 122 millioner kroner
  • I tillegg har regjeringen med Stortingets samtykke tegnet seg for å bidra med 1,5 milliarder i frisk hybridkapital i Norwegian

– Vi mener kjøp av flyruter er et mer målrettet virkemiddel enn en egen kompensasjonsordning, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen om budsjettet tirsdag.

Regjeringen peker på at de gjennom revidert budsjett øker den samlede støtten til luftfarten med 1,24 milliarder til 22,67 milliarder.

Dette inkluderer imidlertid at man regner med å tape alle de seks milliardene som ble tilbudt i lånegarantier til flyselskapene, i tillegg til den store milliardstøtten til Avinor.

Til sammenligning foreslår regjeringen å bevilge 1,05 milliarder kroner mer til Avinor for andre halvår.

De ikke-statlige lufthavnene Torp og Haugesund får 102 millioner til, totalt 178 millioner i år, samt en etterbetaling for 2020 på 30 millioner.

Det statseide flyplasselskapet har allerede fått bevilget 2,75 milliarder for første halvår, altså totalt 3,8 milliarder for 2021. I fjor fikk Avinor et tilskudd på 3,6 milliarder, i tillegg til at man utsatte avdrag på statlige lån (444 millioner) og droppet utbytte (tilsvarende 351 millioner).

Les også

Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen med fire måneder

Vil ikke forstyrre konkurransen

Regjeringen peker i revidert budsjett på at Avinors prognoser for flytrafikken tilsier at «etterspørselen vil ta seg opp når en tilstrekkelig andel av befolkningen er vaksinert og smitteverntiltakene lettes på».

Derfor forventer man at markedet vil ta seg betydelig opp utover høsten.

I tillegg argumenterer regjeringen for at «tiltak som forstyrrer konkurransen eller urettmessig favoriserer enkeltselskaper, kan derimot gi et dårligere
tilbud på sikt, dersom tiltakene medfører at selskaper som reelt er bedre blir utkonkurrert».

Regjeringen peker på at flyselskapene klarer å hente finansiering i markedet og at de nye norske flyselskapene Flyr og Norse Atlantic Airways har klart å hente totalt 1,9 milliarder i frisk kapital.

I tillegg frykter man at «dersom kommersielle selskaper forventer å få støtte ved tap, kan dette føre til at selskapene i normale tider tar opp for mye gjeld og tar for høy risiko».

«Dette er i tråd med hensynene Stortinget har trukket opp», skriver regjeringen.

Publisert: