Lokale investorer taper stort

Kursfallet på DNO-aksjen barberte bort 2,7 milliarder kroner fra aksjeeiernes formuer i dag.