Petromena-selskaper søker konkursbeskyttelse

Riggselskapet Petromenas datterselskaper Petrorig I, II og III har søkt konkursbeskyttelse i USA.