Millionbot til Lerøy

Økokrim gir Lerøy Seafood Group sitt dotterselskap Lerøy Hydrotech to millionar kroner i bot etter utslepp av smittefarleg oppdrettslaks.