- Deltidsansatte taper ofte

Byggvarehusene er hardt truffet, dagligvarebransjen kjører videre som før. Og så er der en uoversiktlig underskog.