LOs krav til regjeringen

Tiltak mot arbeidsledighet og bedre vilkår for dem som mottar dagpenger, er blant LOs fremste krav til de rødgrønne foran valget til høsten.