Mer motbør for Seim

Lagmannsretten står fast på at kun deler av straffesaken mot Carl Fredrik Seim skal prøves på nytt.