Bedret Mowinckel-resultat

Tradisjonsrike Mowinckels Rederi i Bergen fikk et noe bedre 2008-resultat i forhold til året før.