• FULL STANS: Melkebilene sto i kø utenfor TINE Meieriet Byrkjelo da strømmen gikk. Melketankene var fulle, og kunne ikke ta imot mer melk. FOTO: TINE

Måtte helle ut 300.000 liter melk

«Dagmar» satte Tine ut av spill.