Eksportindustrien er motoren i tysk økonomi. Tyskland er verdensnest største eksportland etter Kina.

Nå merker eksportbedriftene mindre etterspørsel etter tyskevarer og tjenester fra kriserammede euroland og resten av verden.

Lavere vekst

Nye tall fra landets statistiske sentralbyrå viser at denøkonomiske veksten avtok fra 3,7 prosent i 2010 til 3 prosent i fjor.

Den økonomiske veksten de to siste årene kom etter et kraftigtilbakeslag under finanskrisen i 2008-09 da Tyskland opplevde at samletproduksjon (bruttonasjonalproduktet) falt med 4,7 prosent.

Anslag

14 bankøkonomer som avisen Die Welt har snakket med, menerveksten i år kan bli så lav som 0,5 prosent. De anslår at tysk økonomi faltbåde i siste kvartal i fjor og i første kvartal i år før den tar seg opp igjen.

Eksporten økte med 8,2 prosent i 2011 sammenlignet med en vekstpå 13,7 prosent året før.