Les også:

I en ny undersøkelse foretatt av Kairos Future på vegne av Manpower, kommer det frem at nordmenn ønsker å trappe betydelig ned på arbeidet fra vi er 55 år.

Jobbeksperter ber oss om å ha de nye pensjonsreglene i bakhodet, siden de fører til at det nå er viktig å stå lengre i jobb enn før.

De over 55 ønsker å trappe ned

Tall fra undersøkelsen viser at mer enn halvparten av de spurte over 55 år ønsker å gå ned i arbeidstid, eller gå over til å jobbe deltid de kommende fem årene.

Nesten halvparten svarer også at de vil ta på seg mindre ansvar i arbeidslivet, og hele 45 prosent vil slutte å arbeide.

— Vi må bli flinkere til å nyttiggjøre dem som er over 55, eller så risikerer vi at de forsvinner inn i pensjonisttilværelsen altfor tidlig. Samfunnet har ikke råd til å gå glipp av kloke hoder som kan bidra til verdiskapning i mangfoldige år, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower.

Halvgått løp

Brath minner om at norske arbeidstagere må stå i jobb lenger i fremtiden grunnet nye pensjonsregler.

Aftenpostens jobbekspert og rådgiver innen pensjon, Alexandra Plahte fra Steenberg & Plahte as, mener at det at man vil trappe ned på arbeid allerede fra 55 år er bekymringsfullt i den forstand at det ikke er i tråd med hovedintensjonen i pensjonsreformen.

— Nytt regelverk er ment å skulle motivere oss til å stå lenger i arbeid ved at det alltid skal lønne seg økonomisk og pensjonsmessig å jobbe. Sammenlignet med tidligere regelverk får færre år i arbeidslivet større pensjonsmessige konsekvenser for den enkelte, sier hun.

Forandrer ofte mening

Plahte erfarer at ønsket om å fratre tidlig, ofte endres med alder. I tillegg legger nye regler til rette for gunstige kombinasjoner av pensjon og arbeid, noe hun opplever at mange ønsker å benytte seg av.

- Vi møter mange som forteller at de i sine tidlige år var klare på at de ville fratre så tidlig som mulig, men at dette har endret seg ettersom årene har gått. Mange av de 62- åringene som vi møter ser definitivt ikke på seg selv som pensjonist, men en del av de ønsker å trappe noe ned for å for eksempel kunne reise mer, sier hum.

Hun tilføyer at det unektelig vil være en rekke individuelle forhold som påvirker den enkeltes ønsker, valg og muligheter.

Ønsker å bytte jobb

Undersøkelsen viser også at mange av de ansatte over 55 år kunne tenkt seg nye utfordringer i arbeidslivet.

Nesten halvparten ønsker å ta på seg en rolle som mentor eller coach i bedriften, eller ta på seg mer ansvar i arbeidslivet. 22 prosent kunne også tenkt seg å gå opp i arbeidstid.

Og mens 41 prosent svarer at de godt kunne tenkt seg å bytte jobb, er det kun 27 prosent som kunne tenkt seg å bytte yrke.