Stengte flere spisesteder

Uanmeldt kontroll på 28 spisesteder i Bergen og Os. Resultatene er skuffende, mener Mattilsynet.