Sjefen i Norges største bank oppfordrer både bedrift— og privatkunder til å legge av reserver i møte med den europeiske gjeldskrisen.

– Vi må ta høyde for at noe kan skje rundt oss. Folk bør ha en buffer, spare mer og forberede seg på at renten skal opp. Nå er renten kunstig lav. Kanskje blir den det i et par år til, men over tid skal nok renten opp tre-fire prosentpoeng, sier Rune Bjerke til Fvn.no.

– Betyr det at man bør binde renten?

– Hvis man tenker på å binde, så er det rette tiden. Selv om Norges Bank setter ned styringsrenten et halvt eller et kvart poeng, så er det ikke sikkert bankenes utlånsrente på boliglån går ned tilsvarende, svarer Bjerke.

Han utdyper med å slå fast at «nedsiden ved å binde renten aldri har vært mindre».

Tøffere krav

Forbrukerøkonomer har ofte uttalt at kunder bør velge fastrente dersom man har behov for forutsigbarhet i økonomien, ikke for å spare penger i forhold til flytende rente.

– Ja, men prisen for den forutsigbarheten er historisk lav. Om renten på boliglån går ned, så kan den ikke gå mye ned. På lang sikt er det større sjanse for at den skal opp, parerer Bjerke i en kommentar til avisen.

Hans egen bank operer nå med en rente på 3,75 til 4,05 prosent på boliglån på over 2 millioner kroner med 25 prosent egenkapital. Med fastrente kan man låse på 4,05 i fem år, ifølge DnBs nettsider.

— Et godt råd

Studierektor på BI, Dag Jørgen Hveem, mistenker ikke Bjerke for å rådgi kundene sine det som kun vil tjene bankens interesser.

— Rådet om å binde lånet nå er primært til kundenes beste. En så lav fastrente som dagens marked tilbyr reflekterer en forventning om et lavt rentenivå i lang tid fremover og fallhøyden vil være liten dersom man binder renten til mellom 4 og 5 prosent, sier han til Aftenposten.no.

— Bankens fordel med at kunder binder renten, er at det sitter lengre inne å bytte bank og refinansiere lånet. Kundens fordel er forutsigbarhet og muligheten til å spare penger, dersom den flytende renten stiger over nivået på fastrenten, sier han.

Hveem understreker imidlertid at kunder ikke må velge bare det ene eller bare det andre.

— Det er fint mulig å kombinere fast og flytende rente på hver sin andel av lånet, sier han.