De viktigste forslagene for å øke boligbyggingen og få ned byggekostnadene er å øke tomteutnyttelsen og sette de nyeste tekniske forskriftene til side i tre år.

OBOS, Selvaag Bolig og NBBL (Norske Boligbyggelag) går sammen om felles forslag til å få fart på boligbyggingen og stagge prisveksten. Forslagene skal de presentere på et møte i Kommunaldepartementet i dag sammen med flere andre aktører fra byggebransjen.

Ønsker lovendring

De tre vil ha en lovendring for å kunne utnytte tomtene 30 prosent mer enn angitt i reguleringsplanen, for eksempel ved å legge på et par etasjer. De ønsker at kommunene skal få lov til å gi dispensasjon fra vedtatte reguleringsplaner uten å gå veien om en full reguleringsbehandling.

— Større adgang for kommunene til å gi dispensasjon vil være å gå tilbake tiltilstandene for 20 år siden, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS. Han avviser at det er snakk om å sette demokratisk behandling til side.

Ekstra etasjer

— Mange gamle reguleringsplaner har lav utnyttelse, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Også en del nyere planer tåler høyere utnyttelse med f.eks. en ekstra etasje.

— Vi vil bygge høyere hus, ikke høyhus, sier Schumann.

Både OBOS og Selvaag har lenge vært kritiske til deler av de siste tekniske forskriftene (TEK 10). Det gjelder særlig krav til tilgjengelighet, som gjør det vanskelig å bygge gode og rimelige småleiligheter. Ifølge de to aktørene øker prisene kraftig som følge av dette regelverket. Også brannforskriftene og krav til uavhengig kontroll er fordyrende, ifølge OBOS, Selvaag og NBBL.

Krav til tilgjengelighet bør settes til 30–50 prosent av boligene i det enkelte prosjekt. Det bør også bli mulig å bygge ungdomsboliger og studentboliger med enda færre helt tilgjengelige boliger.

— Det er først nå vi begynner å få inn anbud basert på de nye reglene. Vi ser at byggekostnadene vil øke med mange prosent, sier Martin Mæland i OBOS.

— Vil ikke dette gi utbyggerne mer penger i kassen?

— Hvis vi ville maksimere profitten, har vi andre tiltak som virker bedre, sier Mæland og Schumann.

Egen boligminister

Trioen vil også ha en egen boligminister som har ansvar for sikre boligforsyningen. I dag ligger plandelen av plan- og bygningsloven under Miljøverndepartementet, mens byggesaksdelen ligger i Kommunaldepartementet. Dette bør samles i Kommunaldepartementet, mener de tre.

— Vi ønsker en minister som ser helhetlig på dette og en boligpolitikk også for folk flest, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL. Det kommer også forslag om at kommunene skal få tilskudd for hver bolig som blir bygget.

— Vi må få til en dugnad i form av et samarbeid med alle aktører for å finne frem til flaskehalsene som bremser boligbyggingen, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Også han skal delta i møtet.

— Regelverket består av en masse små detaljer. Legger man alt oppå hverandre, får man et stort fjell, sier han.