• MØRKE SKYER: Raffineriet på Mongstad har gått med over åtte milliardar i minus dei siste to åra. Nesten alt som er tent opp dei fem førre åra er gått tapt, og eigarane har varsla at det blir knipe inn på investeringar framover. Analyseselskapet Wood Mackenzie spår dårleg lønsemd i minst fem år framover. FOTO: ARKIVFOTO: TOR HØVIK

Fem magre år i vente på Mongstad

Mongstadraffineriet blir dårleg butikk i minst fem år framover. Ein flaum av bensin får motoren i næringslivet i Nordhordland til å fuske.