• FORSKER PÅ LUKKING: Åpne anlegg som dette kan bli historie - i hvert fall for mindre laks - når forskerne ved det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon CtrlAQUA er ferdig med jobben sin om fem til åtte år. Næringen støtter aktivt opp om forskningen.

- Kan få mye å si for lusesituasjonen

Forskere fra Bergen vil halvere tiden oppdrettslaks står i sjøen ved å bruke lukkede anlegg i deler av produksjonen.