Møbelgiganten Ekornes hadde et resultat før skatt på 95,1 millioner kroner i 4. kvartal i 2011, mot 131,7 millioner kroner i samme periode året før.

Selskapets driftsinntekter for perioden var 676,7 millioner kroner.

I tilsvarende periode i 2010 var inntektene på 693 millioner kroner.

Ifølge Ekornes skyldes nedgangen hovedsakelig at produksjonskapasiteten ble redusert som følge av en svak ordreinngang i 2. kvartal. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det har vært en noe lavere ordreinngang i 4. kvartal i fjor enn i samme periode året før.

Utfordrende marked

Selskapet forteller om et utfordrende marked i 2011, grunnet realøkonomisk og finansiell usikkerhet.

I 4. kvartal i fjor var det også produksjonsforstyrrelser knyttet til fremstillingen av treunderstell til stoler i forbindelse med en overgang til en ny versjon av understellene som følger europeisk standard. Disse problemene skal i hovedsak være løst ved inngangen til 1. kvartal i år, ifølge selskapet.

Styret i selskapet foreslår et utbytte for 2011 på 7,50 kroner per aksje.

Nøkkeltall fra Ekornes' resultat i fjerde kvartal 2011. Tall for samme periode i 2010 i parentes:

Driftsinntekter: 676,7 millioner kroner (693 millioner kroner)

Driftsresultat: 87 millioner kroner (120,9 millioner kroner)

Ordinært resultat før skatt: 95,1 millioner kroner (131,7 millioner kroner)

(©NTB)