Det ser svartere ut for Norge

Med dagens oljepris vil Norge få 60 milliarder kroner lavere inntekter enn lagt til grunn i statsbudsjettet.