— Jeg er veldig glad for at vi kom fram til et resultat. Resultatet har blitt bra, spesielt for medlemmer med lang ansiennitet. Men vi kunnenok tenkt oss et noe større tillegg for de med lavest ansiennitet, medgir forhandlingsleder Clas Delp til Fellesforbundet.no.

Heving av minstelønn

Prinsippet om likelønn ved innleie av vikarer og to uker lønnetpappaperm er inkludert i avtalen. Heving av minstelønnssatsene var detvanskeligste kravet i meglingen.

— I og med at de fleste lønnes etter minstelønnssatsene, innebærer hevingen god lønnsøkning for medlemmene. I tillegg har vi fått innfridd alle felleskravene fra frontfagene inkludert pappapermisjon og bestemmelsene for innleide og vikarbyråene, forteller forhandlingslederen.

Forslaget er anbefalt mot to stemmer i forhandlingsdelegasjonen. Forslaget kommer til uravstemning onsdag 9. mai.

Strukket oss langt

-Vi har ønsketå gi en anerkjennelse til arbeidstakere som har valgt å satse påreiselivsbransjen. Derfor har vi strukket oss langt, til tross for atreiselivet i distriktene sliter, sier forhandlingsleder Jostein Hansen i NHOReiseliv i en pressemelding.

‒ Vi er glade for at partene kom til enighet i årets lønnsoppgjør.Ved en arbeidskonflikt er det bare tapere, sier NHO Reiselivsforhandlingsleder.

Dersom meglingsmannen ikke hadde klart å finne en løsning ville 2348 ansatte ved 200 spisesteder og hoteller bli tatt ut i streik.

Resultatet går nå ut til uravstemning.