Raskere busser til Odda

Når Skyss legger om bussrutene i Hardanger og Voss fra 19. august, blir reisetiden mellom Bergen og Odda 50 minutter kortere enn i dag.