I forrige uke ble det kjent at A-pressen ønsker å kjøpe Edda Media fra britiske Mecom. Handelen har en verdi på nærmere 1,7 milliarder kroner og vil gjøre A-pressen til Norges nest største mediekonsern på papir og nett.

Sendte brev

Medietilsynet sa tidlig ifra om at et slikt oppkjøp ville by på juridiske problemer, og nå har tilsynet sendt et brev til A-pressen hvor de spør etter flere opplysninger.

– Vi ber nå om ytterlige opplysninger fra A-pressen for å vurdere oppkjøpet nærmere. Samtidig varsler vi A-pressen om et mulig midlertidig forbud mot å gjennomføre kjøpet. Et slikt forbud vil i så fall hindre at det skjer organisatoriske endringer eller integrering av virksomheter, som senere kan vanskeliggjøre inngrep fra tilsynets side, sier direktør for konsesjon og tilsyn i Medietilsynet, Gudbrand Guthus.

Vil vite videre planer

I brevet ber Medietilsynet blant annet om å få tilsendt kopi av aksjekjøpsavtalen mellom partene, referater, protokoller og styrevedtak samt informasjon om A-pressens videre planer etter oppkjøpet.

Medietilsynet ber om at en uttalelse fra A-pressen om et midlertidig forbud må sendes innen 19. desember, og at de øvrige opplysningene må sendes innen 27. desember.

Også Konkurransetilsynet ser nærmere på oppkjøpet av Edda Media.