Heleide datterselskaper av Fornebu Utvikling ASA inngikk tirsdag avtale om å selge til sammen 98.000 kvadratmeter (T-BRA, såkalt «tillatt bruksareal») i området rundt Telenor Arena på Fornebu utenfor Oslo. 51.000 kvadratmeter er regulert til næring, mens 47.000 kvadratmeter er regulert til bolig.

Kjell Inge Røkke og kona Anne Grete Eidsvigs The Resource Group AS og TRG Holding AS eier omtrent 68 prosent av Aker ASA, ifølge en fersk aksjonæroversikt.

— Vi kjøper en av Oslo-områdets mest attraktive tomter. Aker har erfaring fra eiendomsinvesteringer. Vi ser frem til å utvikle arealet på en helhetlig måte for Fornebu-området, sier Røkkes våpendrager, konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, i en pressemelding.

Aker mener at «prisen er på linje med tilsvarende transaksjoner som nylig er gjort i Oslo vest».

— Området som kjøpes omtales som «Fornebu Porten» og vil bli utviklet både med kontorbygg, næringslokaler og boliger, skriver selskapet.

- Svært godt fornøyd

Dette beskrives som «indrefiléten» av Fornebu, og omfatter hele det store næringsarealet rundt idrettsanlegget Telenor Arena, ifølge Budstikka.no

Kjøpesummen er avtalt til 780 millioner kroner, og skal gjøres opp kontant. Dette gir Fornebu Utvikling en regnskapsmessig gevinst på 110-130 millioner kroner, melder selskapet.

— Vi er sværtgodt fornøyd med å ha gjennomført et helhetlig salg av område 1.2/1.3 påattraktive nivåer. Transaksjonen underbygger vår strategi om å etablere oss somen sterk boligutvikler med fokus på Fornebu, og bringer inn ytterligere ensterk industriell aktør på området i form av Aker ASA. Salget av område 1.2/1.3vil også bidra til en styrket finansiell posisjon for selskapet, sier MortenGrongstad, administrerende direktør i Fornebu Utvikling.

Ingen glede for Stabæk

Bærum kommune foreslo i sommer en omregulering av tomter påFornebu for å frigjøre penger som kunne sikre økonomien i Telenor Arena. Mendisse planene er ikke en del av tomtehandelen som nå finner sted.Stabæk-supportere som håper at Aker og Kjell Inge Røkke legger penger på bordetfor å sikre klubbens videre fremtid, har dermed lite å glede seg over.

— Stadion har ingenting med dette tomtekjøpet å gjøre, sierAkers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.

Han sier Aker vil ta kontakt med kommunen og andreinteressenter for å utvikle området på best mulig måte. Men stadion – ogkommunens foreslåtte omregulering – har det ikke vært noen samtaler om.

— Det har ikke vært noe temafor Aker.