Over halvparten, 314 personer, er anmeldt for bedrageri av dagpenger. Disse personene har til sammen svindlet til seg 30 millioner kroner, opplyser Nav i en pressemelding.

— Dagpengesvindelen dreier seg om arbeidsledige personer som melder inn færre timer en det de i virkeligheten jobber. Gjennomsnittet for denne typen svindelsaker er 93.000 kroner, sier Magne Fladby, direktør for NAV Kontroll til Aftenposten.no.

Tallene gjelder trygdebedrageri det første halvåret i 2011. Statisikken viser at dette er en betydelig økning fra 2010 da bare 453 personer var anmeldt første halvår, men en nedgang fra 2009 da 788 personer ble anmeldt.

Se statistikken her.

Fladby sier at grunnen til at antallet saker har gått ned siden 2009 skyldes at Nav har prioritert å få ned saksbehandlingstiden på utbetalinger.

— Dette førte til at misbruksakene ble skadelidende slik at de ble liggende lenge. Nå har vi iverksatt tiltak som gjør at vi får ned saksbehandlingstiden og får behandlet flere saker, sier han.

Risikerer fengselsstraff

Totalt er 59 personer anmeldt for svindel av sykepenger. Det er nesten dobbelt så mange som samme periode de to foregående årene.

Den mest vanlige svindelmetoden er at stønadsmottakerne oppgir en fiktiv inntekt. Noen jobber også svart ved siden av å motta sykepenger.

NAV har siste halvår også anmeldt 78 stønadsmottakere for svindel av stønad til enslig forsørger, hovedsakelig på grunn av mistanke om at personen ikke er enslig.

Politiet har aksjonert flere steder i landet, og en stor del av sakene som er behandlet i rettssystemet har endt med fengselstraff.

Sammenliknet med de to foregående årene er det en betydelig økning i anmeldelser på sykepenger og stønad til enslige forsørgere.

— Blant svindelsakene som omhandler enslige forsørgere så har vi seks saker der beløpet overskrider en halv million. Dette er saker vi har spesielt fokus på fremover, sier Fladby.

Direktøren vil ikke fortelle om hvilke kjennetegn Nav går etter for å finne svindlerne, ettersom det kan føre til at færre svindlere blir tatt.

Flere blir oppdaget

En forskningsrapport anslår at det er betydelige mørketall når det gjelder misbruk av sykepenger.

I en målrettet Nav-kontroll hvor 100 risikosaker ble plukket ut er det hittil fattet vedtak om å kreve tilbake 16 millioner kroner fra 54 personer som har mottatt urettmessige sykepenger. Kontrollen er ennå ikke avsluttet, men så langt er åtte personer anmeldt.

- De som svindler systemet bør merke seg at det er en økt risiko for å bli oppdaget, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

Den mest alvorlige anmeldelsen er en uførepensjonssak der det er utbetalt 1,2 millioner kroner.

Gjennomsnittsbeløpet per sak er på 133.000 kroner, og størst snittbeløp er på uførepensjon med nærmere 350.000 kroner per sak.