Rekordhøye boligpriser og skjerpede krav til egenkapital gjør det stadig vanskeligere for unge å kjøpe egen bolig. Mens bankene må si nei til unge og håpefulle, tyr flere til Husbanken for å komme seg inn i boligmarkedet.

Bare i Oslo er volumet på husbanklån økt fra 61 til 141 millioner kroner i årets to første måneder, opplyser Anette Hansen i Husbanken til Aftenposten.

– Det er en kraftig økning. Antall saker de to første månedene i fjor var 67, i år er det 138, sier hun.

På landsbasis er kommunenes etterspørsel etter husbanklån økt med nærmere én milliard til 5,3 milliarder i hovedtildelingsrunden i februar i år.

Finanstilsynets nye retningslinjer kan være blant årsakene til etterspørselsveksten.

Fra nyttår strammet Finanstilsynet enda en gang inn reglene for lån til boligkjøp.

I tillegg til å øke egenkapitalkravet fra 10 til 15 prosent, må låntagerne tåle en renteoppgang på fem prosentpoeng – opp fra oppunder fire.

Hundre flere

Øyvind Sellevold i Oslo kommune sier antallet søknader er økt fra 664 på samme tid i fjor til 752 i år.

– I all hovedsak er det førstegangsetablerende, unge førstegangsetablerende. Bydelene rapporterer at det er flere og flere som blir henvist fra bank til kommunen, sier han.

Han er spent på hvordan bankene vil håndtere det nye regelverket fra Finanstilsynet. Det hersker en viss usikkerhet om hvorvidt startlån fra Husbanken og kommunen kan regnes med som egenkapital når bankene vurderer lånesøknader med egenkapitalkrav. Det kan stikke kjepper i hjulene for såkalt samfinansiering, der Husbanken og private banker begge gir lån til boligkjøp.

Kommune og bank

Hittil i år har Oslo kommune sett en klar økning i antall tilfeller der kommunen stiller opp med toppfinansiering for å hjelpe sine innbyggere til å komme i hus.

– Det nye regelverket er såpass ferskt at bankene ikke helt har landet på en ny praksis. Det sies jo i Finanstilsynet at all gjeld skal tas med, det vil også si toppfinansieringen. De kan gjøre unntak for den toppfinansieringsbiten, men da skal det være gjenstand for en individuell vurdering i banken. I hvilken grad de har gjort det, kan vi ikke svare på.

Heller ikke på landsplan har Husbanken opplevd nedgang i samfinansiering.

– Vi er veldig opptatt av at denne ordningen med samfinansiering fortsetter, det gir nesten den eneste muligheten for mange unge førstegangsetablerende til å komme inn på markedet, hvis de da ikke får hjelp av sine foreldre. Når muligheten til samfinansiering kuttes, vil det ramme dem som ikke har bemidlede foreldre, sier Sellevold.

DNB jakter på unge boligkjøpere

DNB-sjef Rune Bjerke advarer mot å skape et feilaktig bilde av utsiktene for norsk økonomi. Han sier unge låntagere tar en veldig liten risiko om de nå kjøper bolig.

Norges største bank har i vinter lansert en ny offensiv mot unge på boligjakt, kalt Spesialenheten for unge boligkjøpere. På én måned har banken fått 6000 unge boligkjøpere til å melde seg inn i en gruppe på Facebook. Men selv om DNB øker innsatsen mot yngre boligkjøpere, må de si nei til stadig flere.

– Realiteten er at det er blitt strengere, det ser vi i det daglige. En kunde som har vært helt uproblematisk å gi et så stort lån med den og den inntekten blir vanskeligere å få igjennom. Før og etter nyttår var den store forskjellen. Finanstilsynets retningslinjer gir helt klart utslag, sier DNBs rådgiver Jørn Skiphamn, en av de ansatte som skal jobbe spesielt mot de yngste.

Kunder som ikke får lån i første omgang, skal få hjelp til å spare det de kan og få lån senere. Samtidig bruker banken store beløp på markedsføring og lobbyvirksomhet for en høyere BSU-grense etter innstrammingene i egenkapitalkravene.

DNB stjeler nå markedsandeler særlig i storbyene og blant de yngre bankkundene. Men Bjerke er ikke bekymret for at han frister unge til å ta for mye sjanser med boliginvesteringer.

– Jeg vil tvert imot si at de som i dag kommer gjennom nåløyet, de mener jeg ikke løper noen stor risiko. Den største risikoen er knyttet til om du blir arbeidsledig eller mister inntekter. Hva er risikoen for økt arbeidsledighet i dag? Den risikoen ser i øyeblikket veldig, veldig liten ut. Hva er utsiktene til at vi skal få denne økningen i renten? Vi tester at de skal klare 5 prosent, men hvor sannsynlig er det at renten stiger så mye i løpet av de nærmeste årene? Det er en veldig liten sannsynlighet for det igjen.