— Saken gjelder momsbedrageri og forsøk på momsbedrageri på til sammen cirka 52 millioner kroner og lånebedrageri/forsøk på lånebedrageri på i alt 30 millioner kroner. Momsbedrageriene skjedde i forbindelse med fakturering av blant annet stein og pukk fra tiltaltes gård i Grimstad, skriver Økokrim i en pressemelding.

Thor Kr. Tjøntveit (76) ble i tingretten i 2005 dømt til fem og et halvt års fengsel for dette momsbedrageriet.

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook!

Tjøntveits anke ble først avvist av lagmannsretten fordi den ikke ville føre frem. Anken måtte så vurderes på nytt fordi rettens avvisning ikke ble begrunnet. Dommen har derfor ikke vært rettskraftig før nå, selv om Tjøntveit har sonet ferdig straffen.

Gulating lagmannsrett har altså valgt å opprettholde tingrettens dom fra 2005.