Byggmakker legger ned tre byggevaremarkeder i Bergen på grunn av svak lønnsomhet. Kjeden jobber med å bygge opp nye butikker i Bergen som skal drives av kjøpmenn, der Byggmakker sørger for innkjøp, logisitikk og markedsføring.

— Vi ser at butikkene vi eier selv har en dårligere lønnsomhet enn de som er kjøpmannseide. Kombinert med dårlig beliggenhet har dette gjort at vi legger ned de tre butikkene vi har i Bergen. Men arbeidet pågår for å finne kjøpmenn som vil starte forretninger i vårt konsept på steder med bedre beliggenhet, sier Byggmakker-sjef Knut Strand Jacobsen.

45 mister jobben

Når de kommer i gang med kjøpmannseide byggevarehus I Bergen er uklart. Det har vært forsøkt å selge butikkene, uten hell. Dermed mister 45 ansatte jobben i løpet av høsten. Dermed har kjeden bare proffmarkedet i Gravdal igjen i Bergen.

— Vi vet ikke enda eksakte stengningsdatoer fordi butikkene går tomme for varer til forskjellige tidspunkter, men jeg vil tro de stenger i oktober . Etter det trenger vi de ansatte til å tømme lokalene og rydde opp, sier Knut Strand Jacobsen.

Han forteller at de ansatte blir innkalt til drøftingsmøter i neste uke.

— Vi vil tilby de ansatte all den støtte vi kan gi med tanke på fleksibilitet, karriererådgivning og bedriftshelsetjeneste i beredskap, sier Knut Strand Jacobsen.

Hovedtillitsvalgt Johnny Nielsen synes det er trist.

— Men det har ikke vært så mye å gjøre. Det er skuffende, men det er gode folk som nå mister jobben. Derfor tror jeg de vil få seg nytt arbeid, sier Johnny Nielsen.

- Hva tenker du om at Byggmakker vil starte på nytt når de får kjøpmenn som vil drive nye butikker i Bergen?

— Det har jeg ikke noen formening om nå.

Mindre fra forbrukerne

Knut Strand Jcobsen forklarer at konkurransen i bransjen er skjerpet etter at den totale omsetningen har falt som følge av redusert nybyggingsaktivitiet i Norge.

— Spesielt etterspørselen fra vanlige forbrukere har vært synkende. Våre butikker i Bergen har ikke den beste beliggenhet i tillegg til at det er eldre bygg som ikke har vært formålstjenlige. Kombinasjonen av dette har gjort at vi ikke har fornyet leiekontraktene for disse og må legge dem ned, sier Knut Strand Jacobsen.

Bedre enn i 2013

I hovedorganisasjonen Virke mener de tidene er i ferd med å bedre seg i byggevaresektoren.

— Så langt i år er utviklingen bedre enn i 2013. Jeg vil ikke legge noe dramatikk i at Byggmakker legger ned de egeneide butikkene i Bergensområdet. Om disse har hatt en svakere utvikling og det er nyetablering i bransjen er det naturlig at det også kommer litt avskalling, sier direktør for byggevarehandel Bengt Herning.

Byggmakker-sjefen forteller også om skjerpet konkurranse fra Coop Bygg og Byggmax som har drevet nyetablering i bransjen de siste årene. Nå er det også kommet netthandel med denne typen varer.

— Netthandel er ennå ikke så stort her til lands. Og vi opplever at kundene kommer i butikken for å få råd og veiledning. Det sterkeste konkurranseelementet er å ha flinke folk med fagkunnskap. Lave priser og stort vareutvalg er noe som alle har. Det er ikke nok for å trekke kundene til seg, sier Byggmakker-sjefen.

Tapte 44 mill

Byggmakker-kjeden har 87 utsalg i Norge. 13 av disse eier de selv, mens 75 butikker er eid av kjøpmenn der kjeden sørger for alt som har med innkjøp, distribusjon, profilering og markedsføring.

Mens de 13 egeneide butikkene gikk med 44 millioner i minus i fjor, gikk de fleste kjøpmannseide med gode overskudd.

— For oss er det slik at de kjøpmannseide butikkene gir bedre lønnsomhet. Derfor legger vi nå ned eller selger de egeneide butikkene. Vi skal dyrke kjøpmannsmodellen, sier Knut Strand Jacobsen.