• NEDOVER: - Etter en periode med rekordhøye oljeinvesteringer avtar nå veksten. På samme tid flater også veksten i boliginvesteringene ut, sier makroøkonom Kristina Håvås Hanson i Sparebanken Vest. FOTO: TOR HØVIK

Én av ti vestlandsbedrifter har kuttet

Bedriftene på Vestlandet er forsiktige optimister, men usikkerheten er stor i arbeidsmarkedet.