Tre ganger i året lager konsulentselskapet Pöyry prognoser for norsk økonomi.

I den ferskeste, som ble offentliggjort i dag, tegner selskapet et bilde som bekrefter Norges status som et annerledesland med lav rente, lav inflasjon og fortsatt solid økonomisk vekst frem mot 2015.

Fortsatt sterk vekst

— Ser man på totalbildet for norsk økonomi ser det veldig positivt ut. Vi drar med oss trekk fra utlandet, som lavt rentenivå og lav inflasjon. Veksten i norsk økonomi bidrar til at norske husholdninger har god kjøpekraft til tross for en moderat lønnsvekst, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad Pöyry Management Consulting til Aftenposten.no

Han trekker frem de økte investeringene i petroleumssektoren som en av de viktigste årsakene til at selskapet anslår at Norge i 2013 og 2014 vil oppleve en økonomisk vekst på henholdsvis 3,4 og 3,9 prosent, samtidig som andre land i Europa sliter med å få økonomien på rett kjøl.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i Pöyry.
JON HAUGE

Advarer mot skjev lønnsutvikling

Men Pöyry peker på en utvikling som flere økonomer og analytikere tidligere har advart mot: At Norge går mot en stadig sterkere todeling av økonomien, der oljesektoren står på den ene siden og annen tradisjonell industri— og næringvirksomhet på den andre.

- Todelingen kan skape noen utfordringer som er vanskelige, spesielt når det gjelder lønnsutvikling, sier Bjørnstad.

Han peker på at den norske samarbeidsmodellen kan trues av aktiviteten i oljesektoren stadig presser inntjening og lønnsutviklingen opp i oljeeksponert industri. Samtidig sliter den tradisjonelle eksportindustrien med lavere aktivitet og dårligere inntjening.

Modellen som har lange tradisjoner i det norske arbeidslivet baserer seg på at bedriftene og arbeidstakerne sammen legger rammene for lønnsutviklingen - basert på både bedriftens og arbeidstakerens behov.

Solid økonomisk verktøykasse

— Den norske samarbeidsmodellen er som en dugnad i et borettslag. Om ikke alle deltar, så rakner hele systemet. Om enkelte grupper i spesielle sektorer får en mye høyere lønnsvekst enn rammene tilsier, da er vi på ukjent farvann, sier Bjørnstad.

Han mener at det å beholde en jevn lønnsutvikling vil bli en av de største utfordringene de neste årene.

— Totalt sett er det likevel god grunn til å være optimistisk. Jeg tror vi kan håndtere utfordringene på en god måte, og vi har en finans- og pengepoltiikk som er solid nok til å håndtere uforutsette hendelser i økonomien, sier Bjørnstad.

Her er noen av nøkkeltallene i Pöyrys prognoser. Tallene angir prosentvis økning.

2012 2013 2014 2015
BNP Fastlands-Norge 2,8 3,4 3,9 2,9
Årslønn 3,2 3,0 3,6 4,2
Inflasjon (KPI) 0,7 1,7 1,6 1,4
Bankenes utlånsrente 3,9 3,8 4,4 5,0
Boligprisene 7,1 6,9 5,6 1,1