— Vi er veldig skuffet. Dette er nærmest som et løftebrudd å regne, sier Hege Solbakken, leder for Maritim forum. Stiftelsen representerer den maritime næringsklyngen i Norge.

For seks uker siden lovet regjeringen en økning av taket på den såkalte nettolønnsordningen for sjøfolk. Ordningen innebærer at rederiene får tilbake deler av arbeidsgiveravgiften og trygdeavgiften som de betaler inn til staten. I Norge kan rederiene få igjen opp til 198.000 kroner pr. ansatt i året. Lignende ordninger finnes i de fleste europeiske land.

Dyrere enn Danmark

Økningen av dette taket var en del av regjeringens nye maritime strategi "Stø kurs 2020". Den ble presentert med brask og bram av statsminister Jens Stoltenberg (Ap), næringsminister Trond Giske (Ap), SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Liv Signe Navarsete hos Fiskeridirektoratet i Bergen 30. august i år.

I statsbudsjettet for 2014 uteblir imidlertid denne økningen. Taket har dermed stått stille siden 2008.

— Dette betyr at det blir stadig dyrere å hyre en norsk sjømann sammenlignet med en som er dansk og svensk. Vi bør ha ordninger på linje med våre naboland hvis vi vil rekruttere nok sjøfolk, sier Solbakken, som viser til at blant annet Danmark ikke har noe tilsvarende tak i nettolønnsordningen. Hun frykter nå at kostnadsulempen kan føre til at enda flere rederier velger å flagge ut.

— Jeg vet at flere rederier tenker på det. Det er i så fall et stort tap, ikke minst fordi tidligere norske sjøfolk er veldig viktige for utviklingen av maritim næring på land. Det jobber tross alt 100000 mennesker over hele landet i denne næringen, sier Solbakken.

Håper på Frp

Solbakken, som frem til i fjor var statssekretær for Sp i Kommunaldepartementet, håper nå at Frp vil komme maritim sektor til unnsetning.

— Frp har jo sagt at de vil fjerne taket fullstendig, så vi håper de vil endre på det når de kommer i regjering, sier Solbakken.

Også andre deler ved maritim sektor har uttrykt skuffelse over at regjeringen ikke fulgte opp strategien de la i høst.

— Vi hadde forventet en større sammenheng mellom ord og handling, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund i en pressemelding.