Kontroll på gjeld

Monica Mæland etterlot seg en historisk høy gjeldsgrad, men mener det var forsvarlig å gjøre det.