Det er vanlig at norske finansrådgivere anbefaler småsparere å låne penger med pant i huset for å kjøpe bankens spareprodukter. Det viser en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet, skriver NRK.

Anonyme kundemøter

I løpet av høsten 2011 sendte Forbrukerrådet 30 kunder på anonyme kundemøter hos norske banker og finansinstitusjoner for å sjekke om rådene bransjen gir til småsparerne har blitt bedre.

I 14 av 30 kundebesøk fikk kundene tilbud om å låne penger for å investere i finansforetakenes produktmeny, da de ikke hadde ledige sparepenger å investere.

— Ett av de mest overraskende funnene våre er at kundene blir prakket på boliglån når de ikke har penger tilgjengelig til å spare, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til NRK.

Undersøkelsen viser at strukturerte spareprodukter er tilbake i finansinstitusjonenes produkthyller, og at det som Forbrukerrådet mener er ikke transparente spareprodukter som hedgefond og warrants tilbys forbrukerne.

Jensen er overrasket over at finansinstitusjonen ikke i større grad anbefaler nedbetaling av egen boliggjeld. Kun 1 av 30 kunder ble anbefalt å nedbetale egen boliggjeld som spareform.

Kunde ble skremt

En av kundene som Forbrukerrådet sendte ut sier følgende:

— På spørsmål kunne imidlertid ikke rådgiver fortelle hva warrants/opsjoner var, til tross at han prøvde å selge det til meg. Jeg var skremt.

Forbrukerrådet påpeker at når halvparten av kundene blir møtt med forslag om lånefinansering så er det et langt høyere tall enn det myndighetene har troddogså.

— Myndighetene må ha sterkere tilsyn og klare sanksjonsmuligheter. Dagens stystem med tilsyn, klagenemnder og domsstolsbehandling er reaktive og kommer etter at skaden har skjedd, sier Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet da undersøkelsen ble lagt frem onsdag formiddag.

- Vi trenger et forbrukerbeskyttende finanstilsyn, men det har vi ikke i Norge i dag. Det finnes i land som Nederland, Storbritannia og USA. Det ønsker vi også i Norge.

Har du tips i denne saken? Send oss en e-post!

Salg, ikke rådgivning

Forbrukerrådets undersøkelse tyder på at banker og finansinstitusjoner i for liten grad setter seg inn i kundenes økonomiske situasjon slik de er pliktige til ifølge regelverket for finansrådgivning.

Over halvparten av kundene som deltok i undersøkelsen fikk råd som de selv mente ikke var i deres interesse, og at kartleggingen av kundene var dårligere enn i tilsvarende undersøkelse i 2008. Kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon sier til NRK.no at Forbrukerrådets undersøkelse tyder på at man i bransjen må bli bedre på å kartlegge kundenes økonomi og behov. Men han synes ikke det nødvendigvis er et dårlig råd å tilby lån for å investere.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet.
SVEIN ERIK FURULUND