I alle yrker utenom landbruk steg antall lønnede arbeidere i USA med 227 000 i februar. Det gir et tall på 132,7 millioner i denne kategorien.

Samtidig var arbeidsledigheten uendret på 8,3 prosent.

Det varslet det amerikanske byrået for arbeidsstatistikk i dag.

Antall arbedsledige i USA er for tiden 12,8 millioner, og er nærmest uendret, men ligger 0,8 prosent under tallene fra august 2011.