Eurolandene må øremerke minst 1000 milliarder euro (7600 mrd. kr) til å bygge "brannmuren" høyere for å hindre at gjeldskrisen sprer seg til flere land, mener den økonomiske samarbeidsorganisasjon OECD.

Eurolandenes finansministre møtes i København fredag og lørdag for å ta stilling til hvordan de skal forsterke dette forsvarsverket.

Permanent krisefond

Eurolandene vedtok i fjor å etablere et permanent krisefond på 500 milliarder euro (3800 mrd. kr). Fra før er det etablert et midlertidig krisefond på 440 milliarder euro.

Dette er ikke nok for å gjenreise tilliten til valutaunionen i finansmarkedene, sier OECDs generalsekretær José A. Gurría.

Tidligere denne måneden vedtok EU-toppmøtet å kombinere krisefondene for eurolandene i en overgangsperiode.

Virkningene av statsgjeldskrisen slo inn i eurolandenes økonomi med full styrke i siste halvdel av 2011, fremgår det av en OECD-rapport om eurolandenes økonomi.

Den økonomiske veksten stoppet helt opp. På slutten av fjoråret var eurolandene inne i en svak nedgangsperiode, anslår OECD.

Ledighet stiger

Arbeidsledigheten kommer til å stige fra 9,9 prosent i fjor til 10,3 prosent både i år og neste år.

De med lav utdannelse er særlig hardt rammet. Langtidsledigheten blant denne gruppen er økt til 45 prosent, fremgår det av OECD-rapporten.

Veksten kommer forhåpentlig tilbake senere i år, men den blir svak. OECD anslår at den blir på bare 0,2 prosent gjennom hele året.

Først når eurolandene har fått kontroll med gjeldskrisen og gjennomført nødvendige reformer for å gjøre det enklere å investere og ansette folk, kan det bli ny fart i den økonomiske veksten, mener OECD.

roar.ostgardsgjelten@aftenposten.no