I en fersk rapport om norsk økonomi, spår analyseselskapet Pöyry at boligprisene vil fortsette å øke fremtil 2014, men at veksttakten deretter vil avta.

I år tror de veksten vil utgjøre 7,1 prosent, mens veksten i 2015 anslås å være drøyt én prosent.

Prognosene regnes ut fra utviklingen i bankenes gjennomsnittlige utlånsrente, fullføringen av nye boliger, befolkningsveksten og husholdningenes inntektsnivå.

Store forskjeller

Og de regionale forskjellene vil være store.

Det har vært prisfest i oljebyen Stavanger de siste årene.

Siden 2005 har boligprisene i Rogaland økt med over 86 prosent, langt mer enn Oslo, som ligger rundt landsgjennomsnittet på 49 prosent.

Over 30 prosent økning

Pöyry tror det er Stavanger og Rogaland som vil oppleve størst prisvekst også de neste årene.

Ifølge deres prognonser, ligger det an til over 30 prosents økning i boligprisene frem mot 2015. Men så vil veksten avta.

— Bakteppet her er lavt rentenivå og sterk befolkningsvekst. I tillegg er det et sterkt arbeidsmarked og den økonomiske aktiviteten er høy. Petroleumsinvesteringene vil fortsette å øke fra dagens rekordhøye nivå. Dette gir kjøpekraft til de som skal inn på boligmarkedet, og behovet for nye boliger vil være stort fremover, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Pöyry. - Når det er sagt, spår vi en klar nedgang i prisveksten i 2015. Da vil renten ha gått opp, boligbyggingen ha tatt seg kraftig opp og oljeinvesteringene vil ikke ha samme vekstimpuls.

Oslo følger hakk i hel, med en forventet prisvekst på i underkant av 30 prosent.

Befolkningsvekst bestemmer prisen

En av årsakene til at Oslo ikke har opplevd sterkere prisvekst siden 2005, er ifølge Pöyry, at enkelte områder i Oslo øst har hatt relativ lav prisvekst.

Mens prisveksten i for eksempel bydelen Nordre Aker var 55 prosent mellom 2005 og 2011, var den på «bare» 40 prosent i samme periode.

Jo sterkere befolkningsvekst det har vært i en region, jo sterkere ser boligprisveksten å ha vært.

Her peker både Oslo og Rogaland seg ut som regioner det boligbyggingen har vært lav i forhold til befolkningsveksten.

Blant regionene med lav befolkningsvekst og høy boligbygging finner vi typisk de regionene med en svak boligprisutvikling, slik som Hedmark og Nord-Norge.

Prisutviklingen i de store byene i perioden 2011 - 2015:

Oslo: 29,8 prosent

Stavanger: 32,3

Bergen: 27,3

Tromsø: 10,7

Trondheim: 22,5

Kristiansand: 8,6

I randsonene til Oslo, anslår Bjørnstad at Akershus vil ligge godt an til prisvekst, og vestsiden av Oslo mer enn østsiden.

— Vi tror også Østfold vil dra prismessig nytte av nærheten til Oslo i årene fremover. Buskerud er også et pressområde, her er det fart i nyboligmarkedet, sier Bjørnstad.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.