1000 nye butikkjobber

I år blir det skapt 1000 nye jobber i handelsnæringen i Hordaland.