Jon Ole Martinsen leder organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif), og møter mange av dem som velger å bidra til en svart økonomi for å få råd til å leve i Norge. Han mener at de som ikke er blitt sendt ut, bør få muligheten til å jobbe lovlig.

— Dette er mennesker som ønsker å betale skatt. Jeg tror også at det kan bidra til å motivere til retur, fordi man kan bygge seg opp arbeidserfaring og legge til side midler som kan brukes når man returneres, sier Martinsen.

Frykter smitteeffekt

Statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet avviser at en slik løsning er aktuell.

- Det er en utfordring at mange av disse jobber svart. Det må vi møte med de virkemidlene vi vanligvis møter svart arbeid med – en operativ innsats fra de aktuelle etatene. Det blir helt feil å møte problemet med å tillate dem å jobbe. Det vil bare bidra til en økt tilstrømming av mennesker som ikke har behov for asyl, sier Lønseth.

Vil se på ressursene

Justisdepartementet legger nå vekt på å få returnert flere av de ulovlige innvandrerne.

— Vi kombinerer nå tradisjonelle tiltak mot svart arbeid med en effektiv returpolitikk. Vi har hatt en økning i antallet returer på 40 prosent fra 2009 til 2010, påpeker han.

- Er det tilstrekkelig med ressurser i etatene til å håndtere dette problemet?

— Vi er åpne for innspill fra etatene når det gjelder ressursene. Vi har blant annet styrket politiets utlendingsenhet, men vi skal være åpne for at vi kan bli enda bedre. Samtidig er dette et ansvar som hviler på alle. Vi må ikke vaske bilen inn- og utvendig natt til lørdag for 50 kroner. Får man slike tilbud, bør det ringe en bjelle, sier Lønseth.