• UAVKLART: Selv om «Bow Lind», nå er frigitt, er mye uavklart mellom USA og Bergens-rederiet.

«Bow Lind» frigitt

Odfjell-tankeren «Bow Lind», som har ligget i arrest i USA siden forrige torsdag, er nå frigitt av US Coast Guard.