Total forvandling på Bergen stasjon

Se godt på dette bildet. Nybygget skal stå ferdig om tre år. Når du kommer med tog inn til Bergen stasjon, har den fått helt ny innramming.

NY MOTTAKELSE: Slik vil utsikten bli for lokomotivførerne når de kommer inn til Bergen stasjon mot slutten av 2015. Nybygget til høyre. ILLUSTRASJON: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Magne Gaasemyr

Går alt slik NSB-eide Rom Eiendom ønsker, skal et 15.000 kvadratmeter nytt forretningsbygg bli det nye blikkfanget, og det vil gi hele stasjonsområdet en ny visuell profil.

— Området langs østsiden av dagens jernbanestasjon er ikke akkurat staselig, slik det ligger i dag. Med dette flotte kontorbygget, som er utviklet sammen med Lund + Slaatto Arkitekter, får det et skikkelig løft.

Det sier Gunnar Aase. eiendomssjef for Rom Eiendom AS i Bergen.

Sjeldent i sentrum

Også direktør Rossy Addington og megler Mariann Fossmark i DNB Næringsmegling, som har fått oppdraget med å skaffe leietakere, er begeistret.

Bygget får en T-form, med en lang og smal bygningskropp langs jernbanen i en forlengelse av Zander Kaaes. Vinkelrett på denne aksen blir det en fløy oppover mot Stadsporten, mot den fredede gravplassen som ligger der.

— Det er sjelden det bygges så stort og flott i Bergen sentrum. Her er det også sørget for fine byrom og en god gatestruktur i forhold til jernbanestasjonen, sier Fossmark.

Senket byggehøyden

Den delen av bygget som ligger nærmest dagens stasjonsbygning og fløyen som går oppover mot Stadsporten får en høyde på fire etasjer. Den delen som går videre mot Ulriken blir på syv etasjer.

— Vårt ønske var å bygge åtte etasjer, i tråd med Roms strategi om å skape fortetting ved sentrale knutepunkter for kollektivtrafikk. Men etter innsigelser fra Fylkeskonservatoren har vi senket byggehøyden til syv etasjer, og er fornøyd med at reguleringen da ser ut til å gå i orden, sier Aase.

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd sier at nybygg som ligger tett på det historiske Bergen krever varsomhet.

— Både Jernbanestasjonen og Hotell Terminus er fredede bygg. Dessuten har vi den historiske kirkegården og Stadsporten bare et steinkast unna. Men vi er kommet langt i drøftingene, og jeg ser lyst på at vi skal bli enige i denne saken, sier Ekerhovd.

Mange vil leie

Da Rom begynte å planlegge bygget var det meningen at Statens vegvesen og Jernbaneverket skulle leie hele arealet. Men blant annet fordi reguleringen har tatt lengre tid enn ventet, har begge disse etatene funnet andre lokaler i sentrum. Derfor er hele bygget åpent for andre leietakere.

— Dette er «prime location», og vi sikter oss inn på et privat marked som ønsker fasjonable store lokaler, sier Fossmark. Allerede før hun har gått ut på markedet, merker hun stor interesse fra potensielle leietakere. Noen ønsker flere etasjer.

Bygget er svært fleksibelt. Om kontoretasjene skal innredes med cellekontor eller som landskap, blir opp til leietakerne å avgjøre. Leieprisene vil variere i takt med krav til spesialtilpasninger og kvalitet, og Fossmark antyder at den nok vil ligge i området 2500 kroner pluss moms pr. kvadratmeter.

En halv milliard

— Vi må følge markedet, og se hva som ellers betales for nybygg i området. Men vi må også ta hensyn til hva byggekostnaden til slutt blir, sier Aase.

Rom eier selv tomten. Men hvis man legger inn normal kostnad for en slik sentrumstomt, antyder Aase en samlet kostnad på godt og vel en halv milliard kroner. Da forutsetter han at byggingen kommer i gang neste år og at innflytting kan skje i tredje kvartal 2015.

LANGT OG SMALT: Nybygget til Rom Eiendom blir langt og smalt, og får en markant profil langs jernbanestasjonen i Bergen.ILLUSTRASJON: LUND+SLAATTO ARKITEKTER