• NY MOTTAKELSE: Slik vil utsikten bli for lokomotivførerne når de kommer inn til Bergen stasjon mot slutten av 2015. Nybygget til høyre. ILLUSTRASJON: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

Total forvandling på Bergen stasjon

Se godt på dette bildet. Nybygget skal stå ferdig om tre år. Når du kommer med tog inn til Bergen stasjon, har den fått helt ny innramming.