• (1/2)
    PET SKANNER: Universitetssykehuset Nord-Norge har mottatt teknisk medisinsk utstyr for over 70 millioner kroner, blant annet denne PET-skanneren som foresløpig stpr i en container på sykehusets område. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

De aller største gavene

I løpet av 25 år har Trond Mohns samlede gaver til forskning, helse og idrett rundet tre milliarder kroner.