På sitt rentemøte torsdag besluttet banken å utsette eventuelle endringer i sin rentepolitikk mens den vurderer de økonomiske utsiktene og venter på å iverksette sitt nye program for kjøp av obligasjoner.

ESB ønsker at de lave rentene skal gjelde overalt i eurosonen, der markedsrentene varierer kraftig fra sted til sted. Det vil banken forsøke å få til ved hjelp av obligasjonskjøpene.

Banken kan ikke bruke planen til å kjøpe spanske obligasjoner før Spania formelt ber om krisehjelp.

Den britiske sentralbanken Bank of England besluttet torsdag å holde renten fast på 0,5 prosent.