Skal drepe laksen heilt smertefritt

Oppdrettsnæringa leitar etter laksens mest mogleg smertefrie ferd mot slaktebenken. Dagens CO2-bedøving held ikkje etisk mål.