Minde sjokolade legges ned

Eierne flytter produksjonen til Fredrikstad.