Verken Spania, Italia eller Frankrike kommer til å nå budsjettmålene for 2013, ifølge EU-kommisjonen.

I flere euroland blir veksten svakere enn man har regnet med.

Frankrikes budsjettunderskudd anslås å bli på 4,2 prosent, ikke 3 prosent, som er målet.

En av årsakene er at veksten anslås å bli på 1,3 prosent, det vil si dårligere enn anslaget til landets nyvalgte sosialistiske president François Hollande. Han har kalkulert med en vekst på 1,7 prosent.

En av Hollandes rådgivere avviste fredag at Frankrike ikke vil greie å holde budsjettunderskuddet innenfor rammen på 3 prosent i 2013.

Michel Sapin, som har utarbeidet Hollandes valgprogram, sier at EU-kommisjonens pessimisme er basert på innsatsen til regjeringen til avtroppende president Nicolas Sarkozy, og han insisterer på at den nye administrasjonen vil gjøre det bedre.

Stor ulikhet

Heller ikke Italia og Spania, som begge risikerer å få problemer med å betjene sin store utenlandsgjeld, vil greie å redusere budsjettunderskuddet slik at det når målsettingene, mener EU-kommisjonen.

— En innhenting er i sikte, men den økonomiske situasjonen forblir skjør. Det er fortsatt store forskjeller mellom medlemslandene, sier EUs økonomikommissær Olli Rehn.Også i Irland er situasjonen verre enn regjeringens anslag, mener Rehn. Veksten i år spås å bli lavere enn ventede 0,5 prosent, mens den neste år ligger an til å bli på 1,9 prosent.

EU-kommisjonen anslår at eurosonen vil oppleve en svak oppgang senere i år, og anslår en vekst på 1 prosent neste år. Arbeidsledigheten i eurosonen vil dessuten ligge på 11 prosent både i år og neste år.

Hellas bekymrer

Samtidig som anslagene for den økonomiske utviklingen fremover ble lagt fram i Brussel, pågikk det intense forhandlinger i Hellas om en ny samlingsregjering.

Grekerne ser nå ut til å ville reforhandle lånevilkårene og kuttpolitikken som landet er påtvunget i forbindelse med utbetalingen av kriselån.

Også i Spania råder det stor usikkerhet om den økonomiske situasjonen fremover, spesielt når det gjelder bankene som har måttet ta store tap på grunn av fallende priser og dårlige investeringer i eiendomsmarkedet.

(©NTB)

Den nyvalgte sosialistiske presidenten i Frankrike, François Hollande, har anslått en økonomisk vekst på 1,7 prosent. Nå viser ferske tall at veksten blir rundt 1,3 prosent.
REUTERS/Charles Platiau